SCHURTER_Logo_white.eps
Menu openMenu Close
ZoekZoekZoekZoek
Waar bent u naar opzoek?

China RoHS - sinds 2006

De Chinese vervuilingswet regelt het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen

RoHS-conformiteit in China

Net als de Europese RoHS-richtlijnen regelt de Chinese milieuwetgeving het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen zoals lood, cadmium, chroom (VI), kwik en de brandvertragers PBB en PBDE.

Vereisten

De verordening geldt voornamelijk voor fabrikanten, importeurs en handelaren van producten die binnen China in omloop zijn. De verordening ging in twee stappen van start op 1 maart 2007. De eerste stap omvatte de unieke verklaring van de producten. De tweede stap bepaalt de beperking van de stoffen en de controle daarop.

De voorschriften van de CHINA-RoHS verschillen op de volgende punten van de EU-RoHS:

1. China-RoHS staat geen uitzondering toe voor producten in de zogenaamde "Electronic Information Products" (EIP) groep.

2. Producten voor de eindklanten moeten geëtiketteerd worden. Leveranciers hoeven de vermelde markering niet te voorzien, maar moeten de koper alle nodige informatie verstrekken.

3. De grenzen van de aan beperkingen onderworpen stoffen zijn nog niet gedefinieerd. Zij zullen vergelijkbaar zijn met de beperkingen van de EU-RoHS, maar de CHINA-RoHS staat geen uitzonderingen toe zoals aangegeven in de EU-RoHS-richtsnoeren.

4. De buitenste verpakkingsmaterialen moeten gemarkeerd zijn met de desbetreffende recyclinglogo's overeenkomstig GB-18455-2001.

5. Alle informatie volgens CHINA-RoHS moet in het Chinees beschikbaar zijn.

6. De CHINA-RoHS-conformiteit moet door een Chinees laboratorium worden bevestigd, terwijl de EU-RoHS-conformiteit kan worden gewaarborgd door middel van een eigen verklaring.

Markeringen

EIP-producten moeten sinds 1 maart 2007 worden gemarkeerd met logo's voor verontreinigingscontrole overeenkomstig de norm SJ/T11364-2006. De verklaring is verschillend voor producten met relevante stoffen onder de aanvaarde drempelwaarde en die erboven. Als een product geen toxische of gevaarlijke stoffen bevat, wordt het gemarkeerd met het groene logo. Logo 2 is gewoonlijk oranje en geeft aan dat het materiaal bepaalde toxische of gevaarlijke stoffen bevat en veilig kan worden gebruikt tijdens de gebruiksperiode voor milieubescherming (EFUP). Deze duur wordt aangegeven met het cijfer in het logo en wordt aangegeven in jaren (bijv. 50 = 50 jaar EFUP). Onderdelen die bestemd zijn om rechtstreeks door een eindgebruiker te worden gebruikt, moeten van een etiket worden voorzien, terwijl de leveranciers van onderdelen de genoemde markering niet hoeven te verstrekken, maar wel alle nodige informatie aan de koper moeten verstrekken.

Beperkingen

Deze beperkingen gelden voor elk gespecificeerd materiaal, met inbegrip van grondstoffen, bijvoorbeeld voor elk soldeer en elk kleinste afzonderlijk onderdeel van een apparaat. CHINA-RoHS vereist de specificatie van de exacte naam van het ingrediënt/element.

Blei (Pb)

0,1 % Gewicht

=

1000 mg/kg

=

1000 ppm

Quecksilber (Hg)

0,1 % Gewicht

=

1000 mg/kg

=

1000 ppm

Cadmium (Cd)

0,01 % Gewicht

=

100 mg/kg

=

100 ppm

Chrom VI (Cr VI)

0,1 % Gewicht

=

1000 mg/kg

=

1000 ppm

PBB, PBDE

0,1 % Gewicht

=

1000 mg/kg

=

1000 ppm

Strategie

SCHURTER indexeert alle CHINA-RoHS-conforme producten op de website op basis van interne SCHURTER-materiaalinformatie met het groene of oranje logo. Het symbool verwijst naar deze informatiepagina voor gedetailleerde statusinformatie en productoverzichtslijsten. Gedetailleerde materiaalinformatie vindt u in Product Content Sheets. Het verpakkingsmateriaal van opslageenheden is gemarkeerd met de vereiste recyclingsymbolen.

Conformiteit

  • CHINA-RoHS-verklaring

    SCHURTER biedt geen producten op de markt aan die bedoeld zijn om direct door de eindklant te worden gebruikt. Dit betekent dat de producten zelf niet gemarkeerd zijn en dat de verpakking niet voorzien hoeft te zijn van de logo's voor verontreinigingscontrole. Alle vereiste informatie wordt verzekerd door de producten te vermelden in de catalogus op onze website en door productlijsten beschikbaar te stellen om te downloaden via de website.

  • Uitleg van de RoHS-productlijst

    SCHURTER verstrekt de nodige informatie in de RoHS-productlijsten op de website. Daarin wordt voor de verschillende productlijnen (Type) resp. de onderdeelnummers de actuele conformiteitsstatus vermeld. De lijst bevat naast de CHINA-RoHS informatie ook informatie over de EU-RoHS conformiteit. De lijsten hebben dezelfde structuur voor de verschillende productgroepen van het SCHURTER assortiment en worden regelmatig bijgewerkt door de productmanagers.
    Een voorbeeld van de productgroep zekeringen:

Verklaring

Steeds vaker willen klanten weten uit welke materialen een component bestaat. SCHURTER heeft daarom het initiatief van de Duitse vereniging van elektrische en elektronische fabrikanten (ZVEI - Zentralverband der Deutschen Elektronikindustrie) overgenomen en stelt de nieuwe Product Content Sheets ter beschikking.

Voor elk producttype wordt een Product Content Sheet opgesteld met details over de materialen die het onderdeel bevat. Het bevestigt dat het product voldoet aan alle huidige materiaalverboden van de EU. SCHURTER maakt hiervoor gebruik van de officiële EICTA-materialenlijst, waarin de wettelijke voorschriften voor de elektronica-industrie zijn vastgelegd.

Bovendien geven de product-inhoudsbladen aan of een component reeds voldoet aan CHINA-RoHS resp. RoHS 2002/95/EC.

Voorbeeld van een Product Content Sheet: UMT 250 PCS 
Deze Product Content Sheets kunt u downloaden op onze website.

Productoverzicht met volledige lijst RoHS resp. China-RoHS-conforme SCHURTER-onderdelen

Fuses 

Fuseholders 

Connectors 

Circuit Breaker for Equipment (CBE) 

Metal Line Components 

Switch Line 

EMC Products 

Data Signal Connectors 

Voltage Selectors and Switches

Indicator 

Test Jacks 

Productoverzichtslijsten, die de vervulling van het gebruik van gevaarlijke stoffen volgens de China-ROHS-vereisten melden. (Afkorting voor Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances).

Verpakking

Ook voor het verpakkingsmateriaal geldt een aangifteplicht. De vermelding is overeenkomstig de voorschriften van GB-18450-200 resp. DIN. De ECFIC-milieugroep heeft in haar vergadering van 13 november 2006 bepaald dat alleen het externe verpakkingsmateriaal (met inbegrip van de primaire en secundaire verpakking) van EIP-producten moet worden geëtiketteerd. 2006 bepaald dat alleen het externe verpakkingsmateriaal (met inbegrip van de primaire en secundaire verpakking) van EIP-producten moet worden geëtiketteerd. Het bevestigingsmateriaal, het interne verpakkingsmateriaal en het vulmateriaal hoeven niet te worden geëtiketteerd. Het etiket moet op het buitenoppervlak worden aangebracht.

Contact

Voor meer gedetailleerde uitleg kunt u contact opnemen met ons Substance Management Team of uw regionale verkoopcontact.

ScrollToTop
ShareDeel op LinkedIn
Kopieer de link
Stuur via e-mail
ShareNEEM CONTACT MET ONS OP
CloseU wordt doorgestuurd naar het gekozen landpagina. U verlaat dus de SCHURTER-hoofdpagina.
Als u de pagina van het door u geselecteerde land wilt bezoeken, klikt u op de onderstaande knop:
Als u op de SCHURTER global website wilt blijven, klik dan op de onderstaande knop:www.schurter.com
Let op, uw landvoorkeuren voor de SCHURTER Global website zijn nu opgeslagen.