SCHURTER_Logo_white.eps
Menu openMenu Close
ZoekZoekZoekZoek
Waar bent u naar opzoek?

REACH - EU-wetgeving voor chemische stoffen

Deze wetgeving is van kracht sinds 2007

De EU-verordening voor chemische stoffen

"REACH" is een systeem voor de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen.

Definitie

Sinds 1 juni 2007 is de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen nr. 1907/2006 van kracht. Het is een systeem voor de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen, kortweg "REACH".

REACH bevat de volgende regels

 1. Fabrikanten van stoffen, importeurs van stoffen en importeurs of van mengsels en preparaten van stoffen in de Europese Gemeenschap (EU) zijn sinds 1 juni 2008 verplicht deze stoffen te registreren bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) indien meer dan 1 ton/jaar van de stoffen wordt geproduceerd of ingevoerd, en indien de stoffen niet zijn vrijgesteld van registratie.

2. Leveranciers van stoffen en preparaten moeten een uitgebreid veiligheidsinformatieblad (MSDS) of een veiligheidsinformatieblad aan hun klanten verstrekken.

3. Om een veilig gebruik te vergemakkelijken moeten leveranciers en importeurs van producten die meer dan 0,1 gewichtsprocent van een in de "kandidatenlijst" opgenomen stof bevatten, op verzoek adequate informatie - ten minste de naam van de stof - verstrekken aan professionele afnemers en gebruikers. Indien de hoeveelheid van een stof in deze producten groter is dan 1 ton per jaar, moet informatie worden verstrekt aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen.

4. Gebruikers van chemische stoffen (stoffen en preparaten), de zogenaamde downstreamgebruikers (DU), hebben sinds 1 juni 2008 aanvullende verplichtingen onder REACH, zodra er uitgebreide MSDS beschikbaar zijn. Downstreamgebruikers kunnen fabrikanten ondersteunen door nuttige informatie te verstrekken voor de registratie van stoffen en preparaten.

Deze verordening heeft gevolgen voor de hele toeleveringsketen binnen de elektronica-industrie. Terwijl chemische stoffen en preparaten door producenten en importeurs moeten worden geregistreerd, hebben alle andere betrokken partijen de plicht hun klanten informatie te verstrekken.

Strategie

SCHURTER houdt zich sinds 2007 bezig met REACH en de gevolgen daarvan. Als downstreamgebruiker produceert en verkoopt SCHURTER uitsluitend niet-chemische producten. Bovendien komen er bij normaal en redelijkerwijs te verwachten gebruik geen stoffen vrij. Daarom registreert SCHURTER geen stoffen en preparaten. Verder is SCHURTER op grond van REACH niet verplicht veiligheidsinformatiebladen of veiligheidsinformatiebladen voor zijn producten te verstrekken.

De "kandidatenlijst" wordt om de zes maanden bijgewerkt. Hij bevat nu in totaal 235 stoffen, die door de EChA als kritiek zijn ingedeeld. REACH verbiedt het gebruik van deze stoffen niet, maar verplicht producenten informatie over het gebruik ervan beschikbaar te stellen. Indien een product van SCHURTER een van deze stoffen bevat in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent, verstrekt SCHURTER zijn klanten informatie over de aanwezige stoffen en de gebruiksvoorwaarden.

SCHURTER beoordeelt voortdurend en in samenwerking met zijn leveranciers of de producten van SCHURTER stoffen bevatten die op de "kandidatenlijst" staan. SCHURTER verstrekt niet alleen informatie over de stoffen, maar streeft er ook naar deze stoffen te vervangen door minder kritische alternatieven.

Status

De "kandidatenlijst" is voor het laatst bijgewerkt in juni 2023 en bevat 235 stoffen die als kritiek zijn ingedeeld. Volgens onze huidige kennis bevatten onze producten geen stoffen in hoeveelheden van meer dan 0,1 gewichtsprocent die op de "kandidatenlijst" staan. Een uitzondering is het gebruik van lood, CAS 7439-92-1. Deze stof valt sinds 2006 onder de RoHS-richtlijn en is nu opgenomen in de SVHC-lijst.

Contact

Voor meer gedetailleerde uitleg kunt u contact opnemen met ons Substance Management Team of uw regionale verkoopcontact.

ScrollToTop
ShareDeel op LinkedIn
Kopieer de link
Stuur via e-mail
ShareNEEM CONTACT MET ONS OP
CloseU wordt doorgestuurd naar het gekozen landpagina. U verlaat dus de SCHURTER-hoofdpagina.
Als u de pagina van het door u geselecteerde land wilt bezoeken, klikt u op de onderstaande knop:
Als u op de SCHURTER global website wilt blijven, klik dan op de onderstaande knop:www.schurter.com
Let op, uw landvoorkeuren voor de SCHURTER Global website zijn nu opgeslagen.