SCHURTER_Logo_white.eps
Menu openMenu Close
ZoekZoekZoekZoek
Waar bent u naar opzoek?

RoHS-conform - een voortdurende verbintenis

Wij zetten ons sinds 1999 in voor onze oplossingen

Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS)

De RoHS-richtlijn verbiedt de verkoop op EU-grondgebied van elektrische apparaten die lood, cadmium, chroom VI, kwik, bepaalde brandvertragers met broom of ftalaten bevatten in hoeveelheden die de vooraf vastgestelde drempels overschrijden:

EU richtlijnen RoHS (Restriction on the use of Hazardous Substances)

De "Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur" werd van kracht in 2006, werd herschikt in 2011 (2011/65/EU, ROHS 2), en gewijzigd in 2015 (EU 2015/863, ROHS 3). De richtlijn verbiedt de verkoop in de hele EU van elektrische apparaten die lood, cadmium, chroom VI, kwik, bepaalde brandvertragers met broom of ftalaten bevatten in hoeveelheden die hoger zijn dan vooraf vastgestelde drempelwaarden. Elektronicafabrikanten moeten kunnen documenteren dat hun apparaten RoHS-conform zijn. De volgende grenswaarden voor het stofgehalte zijn van toepassing:

Lead (Pb)

0.1% gewicht

=

1000 mg/kg

=

1000 ppm

Mercury (Hg)

0.1% gewicht

=

1000 mg/kg

=

1000 ppm

Cadmium (Cd)

0.01% gewicht

=

100 mg/kg

=

100 ppm

Chromium VI (Cr VI)

0.1% gewicht

=

1000 mg/kg

=

1000 ppm

PBB, PBDE

0.1% gewicht

=

1000 mg/kg

=

1000 ppm

DEHP, BBP, DBP, DIBP

0.1% gewicht

=

1000 mg/kg

=

1000 ppm

Deze waarden gelden voor elk homogeen materiaal, inclusief grondstof, dat in een apparaat wordt gespecificeerd, bijvoorbeeld elk soldeer en elk onderdeel.

Strategie

SCHURTER geeft blijk van een voortdurende inzet voor veilig werken en verantwoordelijkheid voor het milieu. Wij zorgen ervoor dat er economisch en verstandig wordt omgegaan met energiebronnen en materialen. Meer informatie vindt u in het SCHURTER Duurzaamheidsverslag 2014.
Bij de ontwikkeling van componenten is het belangrijk om de milieu-impact van mogelijke schadelijke stoffen te verminderen en tegelijkertijd te voldoen aan de toenemende vraag van klanten naar milieuvriendelijke producten.
SCHURTER heeft al in 1999 een projectteam opgericht met als doel zo snel mogelijk tot loodvrije en RoHS-conforme oplossingen te komen. De nadruk lag vanaf het begin op lood, omdat SCHURTER componenten nauwelijks bestaan uit andere materialen die onder de RoHS-richtlijn vallen. Samen met klanten en leveranciers hebben we alternatieven gezocht en geëvalueerd voor materialen en technieken waarbij lood werd gebruikt. Sinds 2006 leveren wij tin- en koperlegeringen die hun conformiteit met onze tests hebben bewezen.
De loodvrije componenten zijn uitvoerig getest en voldoen zowel aan de technische eisen van SCHURTER als aan de kwaliteitsnormen.

Oplossingen

In januari 2005 hebben wij met succes een hele reeks loodvrije producten op de markt gebracht en in 2006 hebben wij onze productlijnen volledig omgezet naar loodvrij.

Dankzij onze jarenlange proceservaring en langdurige internationale samenwerkingsverbanden zijn wij in staat de betrouwbaarheid van onze componenten met betrekking tot hun soldeerbaarheid volgens de vereiste IEC 60068-2-20 norm te garanderen. Wij verbeteren voortdurend kosteneffectieve loodvrije productietechnieken die de hoge productkwaliteit van SCHURTER waarborgen.

Uitzonderingen toegestaan door RoHS 2011/65/EU
Twee uitzonderingen zijn relevant voor SCHURTER. Ze hebben te maken met het feit dat lood als materiaal wordt gespecificeerd, wat betekent dat de producten niet loodvrij zijn, maar toch voldoen aan de RoHS. Ze dragen het RoHS-logo, maar niet dat voor loodvrij.

1) Een loodgehalte van maximaal 4% in gewicht (= 40'000 ppm) is toegestaan voor koperlegeringen. Dit betekent dat alle koperen onderdelen een beperkte hoeveelheid lood mogen bevatten. Voorbeeld: hoewel schakelaar T11 enkele onderdelen bevat die 2% lood bevatten, is T11 RoHS-conform omdat het lood in een CuZn-legering zit.

2) SnPb-soldeer is toegestaan mits soldeertechnieken bij hoge temperatuur worden toegepast en het soldeer ten minste 85% lood bevat. Voorbeelden: SMD-FST, SMD-FTT en SMD-SPT zekeringen.

Toelichting bij de productoverzichtslijst
SCHURTER stelt productoverzichten ter beschikking die per producttype of -groep de actuele RoHS- en loodvrije status weergeven. Hetzelfde formaat wordt gebruikt voor alle SCHURTER producten; de lijsten bevatten gedetailleerde informatie en worden regelmatig bijgewerkt door het stoffenmanagement.
We houden een lijst bij met antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) en werken deze regelmatig bij.

Productoverzicht van RoHS- of China-RoHS-conforme SCHURTER-componenten

CoC RoHS Standard Products 

Fuses 

Fuseholders 

Connectors 

Circuit Breaker for Equipment (CBE) 

Metal Line Components 

Switch Line 

EMC Products 

Data Signal Connectors 

Voltage Selectors and Switches

Indicator 

Test Jacks 

Productoverzichtslijsten, waarin de vervulling van het gebruik van gevaarlijke stoffen volgens de ROHS-voorschriften wordt gemeld. (Afkorting voor Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances).
Voorbeeld van eenProduct Content Sheet

UMT 250 PCS 

De gebruikte materialen worden per stof en hoeveelheid gedocumenteerd in het Product Content Sheet (PCS). Deze documenteren onder meer de naleving van de toegestane grenswaarden voor toegestane materialen.

Beperkingen op materiaalgebruik buiten EU RoHS-conformiteit

  • Asbest

    Asbest is een groep mineralen met lange, dunne vezelige kristallen, en werd populair in de industrie vanwege zijn weerstand tegen hitte, elektriciteit en chemische schade, geluidsabsorptie en treksterkte. Asbest werd voornamelijk gebruikt in remvoeringen, elektrische ovens en verwarmingselementen, en in de bouw als isolatiemateriaal en brandbeveiliging. Sinds 1980 is asbest in de meeste landen voor veel toepassingen verboden. SCHURTER heeft in zijn producten nooit asbest gebruikt. De productlijn van SCHURTER is volledig vrij van asbest.

  • Perfluoroctaansulfonaten (PFOS)

    De met PFOS verwante stoffen werden in het verleden vooral gebruikt als vet-, olie- en waterafstotende stoffen voor materialen zoals textiel, tapijt, papier en in de algemene coating, maar worden tegenwoordig vooral gebruikt voor verchroming, fotografie, fotolithografie, blusschuim en hydraulische vloeistoffen voor de luchtvaart. SCHURTER bevestigt dat geen van zijn producten PFOS bevat. Bovendien gebruikt SCHURTER geen PFOS in materialen, productieprocessen of verpakkingen.

  • Decabroomdifenylether (DecaBDE)

    In 2008 is de EU RoHS herzien en is de uitzondering voor DecaBDE uit de verordening gehaald. DecaBDE (decabroomdifenylether) wordt gebruikt als vlamvertrager in plastic onderdelen voor elektrische en elektronische producten. De stof breekt langzaam af in het natuurlijke milieu en kan zich ophopen in dierlijke levensvormen. Er zijn aanwijzingen dat decaBDE ontleedt in de meer giftige chemische stoffen penta- of octabroomdifenylether. Het op de markt brengen en het gebruik van deze twee chemische stoffen zijn - op grond van hun schadelijke werking - sinds 2004 in de EU verboden. SCHURTER bevestigt dat haar kunststofonderdelen geen decaBDE bevatten. SCHURTER gebruikt geen DecaBDE als vlamvertrager in zijn producten.

Contact

Voor meer gedetailleerde uitleg kunt u contact opnemen met ons Substance Management Team of uw regionale verkoopcontact.

ScrollToTop
ShareDeel op LinkedIn
Kopieer de link
Stuur via e-mail
ShareNEEM CONTACT MET ONS OP
CloseU wordt doorgestuurd naar het gekozen landpagina. U verlaat dus de SCHURTER-hoofdpagina.
Als u de pagina van het door u geselecteerde land wilt bezoeken, klikt u op de onderstaande knop:
Als u op de SCHURTER global website wilt blijven, klik dan op de onderstaande knop:www.schurter.com
Let op, uw landvoorkeuren voor de SCHURTER Global website zijn nu opgeslagen.