SCHURTER_Logo_white.eps
Menu openMenu Close
ZoekZoekZoekZoek
Waar bent u naar opzoek?

Conflictmineralen - bezorgd en betrokken

Wij streven ernaar onze toeleveringsketen vrij te houden van conflictmineralen.

De naleving van conflictmineralen

Er zijn VS-wetten en EU-richtlijnen die bedrijven helpen handel in 4 conflictmineralen (tin, tantalum, wolfraam, goud) te beperken. Deze mineralen heten zo omdat zij gewapende conflicten of schendingen van dwangarbeid/mensenrechten kunnen financieren.

Oorsprong van het reglement

In juli 2010 ondertekende het Amerikaanse Congres de Dodd-Frank Wall Street Regulation and Consumer Protection Act, die een onderdeel bevat dat conflictmineralen regelt. De wetgeving verplicht bedrijven die aan de Amerikaanse beurs zijn genoteerd om jaarlijks aan de Securities and Exchange Commission (SEC) bekend te maken of producten zijn geproduceerd met conflictmineralen die afkomstig zijn uit de Democratische Republiek Congo (DRC) of aangrenzende landen.

In juli 2017 werd richtlijn (EU) 2017/821 van kracht in de EU, met een overgangsperiode tot januari 2021. De richtlijn regelt binnen de Europese Unie de winning, de verwerking, de handel en het gebruik van conflictmineralen die afkomstig zijn uit conflict- en hoogrisicogebieden. In beginsel volgt de richtlijn de vereisten van de Amerikaanse regelgeving.

Sinds 2021 is een nieuwe EU-richtlijn van kracht die EU-bedrijven moet helpen de handel in conflictmineralen in te dammen.

Situatie

De winning van metalen en andere grondstoffen is een intensief proces dat potentiële sociale en milieurisico's met zich meebrengt die, indien niet goed beheerd, blijvende negatieve gevolgen kunnen hebben.

Berichten over mensenrechtenschendingen in de Democratische Republiek Congo (DRC) en milieuproblemen als gevolg van de winning van mineralen, waaronder tantaal (Ta), wolfraam (W), tin (Sn), goud (Au) en kobalt (Co), hebben bij het grote publiek tot bezorgdheid geleid.

Regeringen, niet-gouvernementele organisaties (NGO's), investeerders, klanten en andere belanghebbenden in de industrie stellen steeds hogere eisen aan de particuliere sector om verantwoordelijk gedrag in de hele toeleveringsketen te stimuleren.

Strategie

SCHURTER componenten kunnen tin of goud bevatten. De regelgeving inzake deze mineralen is dus van invloed op SCHURTER. Wolfram, tantaal en kobalt worden niet bewust gebruikt in onderdelen van SCHURTER.

SCHURTER houdt zich aan alle nationale en andere geldende wetten en voorschriften. Bijgevolg verbinden wij ons ertoe onze toeleveringsketen vrij te houden van mineralen die vallen onder de wet- en regelgeving inzake het betrekken van mineralen uit conflictgebieden.

Contact

Voor meer gedetailleerde uitleg kunt u contact opnemen met ons Substance Management Team of uw regionale verkoopcontact.

ScrollToTop
ShareDeel op LinkedIn
Kopieer de link
Stuur via e-mail
ShareNEEM CONTACT MET ONS OP
CloseU wordt doorgestuurd naar het gekozen landpagina. U verlaat dus de SCHURTER-hoofdpagina.
Als u de pagina van het door u geselecteerde land wilt bezoeken, klikt u op de onderstaande knop:
Als u op de SCHURTER global website wilt blijven, klik dan op de onderstaande knop:www.schurter.com
Let op, uw landvoorkeuren voor de SCHURTER Global website zijn nu opgeslagen.