SCHURTER_Logo_white.eps
Menu openMenu Close
ZoekZoekZoekZoek
Waar bent u naar opzoek?

Bruno H. Schurter Foundation

Huidige en gepensioneerde werknemers bevorderen en ondersteunen

Doel van de Bruno H. Schurter Foundation

Het algemene doel van de Stichting is het bevorderen en ondersteunen van huidige en gepensioneerde werknemers en hun familieleden van ondernemingen die eigendom zijn van SCHURTER Holding AG (Luzern).


In het bijzonder worden jonge werknemers ondersteund die een beroepsopleiding volgen en/of een vervolgopleiding volgen. Ook wordt steun verleend aan werknemers van elke leeftijd in geval van ziekte, ongeval, invaliditeit of ontbering buiten hun schuld.
Voorts kan de Stichting bijdragen in de kosten van externe kinderopvang. De Stichting kan ook steun verlenen in geval van officieel gelaste herstructureringsmaatregelen met betrekking tot pensioenfondsen of algemene herstructureringsmaatregelen om bedreigde arbeidsplaatsen binnen de SCHURTER-groep veilig te stellen. Aandeelhouders en hun gezinsleden komen niet in aanmerking. De Stichting is een organisatie zonder winstoogmerk.

Zij is actief in Zwitserland en in het buitenland in het kader van haar doelstelling.
Ter verwezenlijking van het doel van de Stichting kan zij uitkeringen doen, zowel uit de inkomsten als uit het vermogen van de Stichting. De Raad van Bestuur van de Stichting behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het doel te allen tijde te wijzigen of aan te passen.

Quote

Na tientallen jaren werk in dienst van de SCHURTER Group wilde ik de vruchten van mijn arbeid plukken en via de stichting teruggeven voor een groter goed. Tegelijkertijd was het voor mij belangrijk om de vierde generatie van de stichtende familie in het stichtingsbestuur op te nemen en hen te betrekken bij een sociaal engagement dat de medewerkers en hun familieleden ten goede komt.

Bruno H. Schurter

Stichtingsbestuur van links naar rechts: Bruno H. Schurter, Stefanie Holm, Marc Hägeli, Celine Schurter, Louis Sigg, Fabienne Schurter.

Het bestuur van de Stichting

Stefanie Holm:
Ik ontmoette Bruno Schurter bijna 20 jaar geleden voor het eerst in Californië. Ik was zeer vereerd toen hij me vroeg of ik zitting wilde nemen in het bestuur van de stichting. Met mijn professionele achtergrond heb ik enige kennis kunnen overdragen aan de Bruno H. Schurter Stichting en samen met de andere bestuursleden een verschil kunnen maken.

Marc Hägeli:
Het sociale engagement van de familie Schurter toont aan hoe waardevol de medewerkers van de SCHURTER-groep zijn. Ik ben zeer geïnspireerd door de oprichting van de Bruno H. Schurter Stichting. Het is voor mij zeer motiverend om iets te bereiken dat voor alle betrokkenen concrete voordelen oplevert.

Celine Schurter:
Ik vind het belangrijk dat mensen de kans krijgen om hun volledige potentieel te realiseren. Financiële middelen mogen geen belemmering vormen. Daarom vind ik het geweldig dat de Bruno H. Schurter Stichting enkele medewerkers van de SCHURTER Groep op hun levensweg kan ondersteunen.

Louis Sigg:
Als vierde generatie familielid is het voor mij belangrijk om op een zinvolle manier aanwezig te zijn in het bedrijf. Deze stichting biedt mij de geweldige mogelijkheid om iets terug te doen voor onze medewerkers die in nood zijn of andere sociale behoeften hebben om hun harde werk te dekken.

Fabienne Schurter:
Ik was meteen enthousiast over de mogelijkheid om betrokken te raken bij de Bruno H. Schurter Foundation en een bijdrage te leveren. Naast alle andere belangrijke doelstellingen van de Stichting gaat het mij er vooral om jonge moeders in staat te stellen actief te blijven in hun beroepsleven. Waar er geen overeenkomstig aanbod is, kan de stichting helpen op het gebied van kinderopvang en bijscholing voor jonge moeders. Hier kan de Stichting een zinvolle bijdrage leveren.

Dien uw aanvraag in

In de onderstaande link vindt u instructies voor het indienen van aanvragen.

Gelieve het document te lezen.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de verantwoordelijke HR-persoon in uw plaatselijke SCHURTER-bedrijf.

Connect with us on LinkedIn

Hieronder vindt u de link naar onze speciale Bruno H. Schurter Foundation LinkedIn pagina.

Door ons te volgen, blijft u op de hoogte van ons laatste nieuws.

ScrollToTop
CloseU wordt doorgestuurd naar het gekozen landpagina. U verlaat dus de SCHURTER-hoofdpagina.
Als u de pagina van het door u geselecteerde land wilt bezoeken, klikt u op de onderstaande knop:
Als u op de SCHURTER global website wilt blijven, klik dan op de onderstaande knop:www.schurter.com
Let op, uw landvoorkeuren voor de SCHURTER Global website zijn nu opgeslagen.