SCHURTER_Logo_white.eps
Menu openMenu Close
ZoekZoekZoekZoek
Waar bent u naar opzoek?

Privacybeleid Statement

Ons privacybeleid helpt u te begrijpen wat wij doen en wat u kunt doen met informatie op onze website.

Algemeen

SCHURTER spant zich tot het uiterste in om de privacy van haar klanten te beschermen en heeft voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de informatie die door klanten/browsers wordt verstrekt of die als abonnee op e-maillijsten is geregistreerd, privé blijft en beschermd is tegen verlies, misbruik of wijziging. U kunt door de meeste websites van SCHURTER navigeren zonder persoonlijke gegevens in te voeren. Alleen voor de levering van producten en reacties op vragen hebben wij een registratie nodig.

In dit privacybeleid informeren wij de gebruikers over het type, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens, alsmede de eventuele overdracht van gegevens aan derden. Om ervoor te zorgen dat deze informatie voor u toegankelijk is aan het begin van het gebruik en altijd, vindt u op elke SCHURTER-website een link naar dit privacybeleid. De volgende informatie over gegevensbescherming is van toepassing op deze en alle andere websites die naar deze informatie over gegevensbescherming verwijzen.

Informatie die we verzamelen
Wij verzamelen informatie om alle gebruikers beter van dienst te kunnen zijn en om na uw bezoek aan de SCHURTER-website met u in contact te blijven.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Met betrekking tot logbestanden. Wij kunnen de gegevens verwerken omdat wij een rechtmatig belang hebben. Dit bestaat uit het opsporen en oplossen van technische problemen, het vinden van fouten, het afweren van aanvallen op onze infrastructuur, het uitvoeren van analyses in het geval van een hackeraanval en het samenstellen van bezoekersstatistieken.

 • Met betrekking tot de gegevens van het contactformulier. Het contactformulier kan zowel persoonlijke gegevens van onze klanten als van derden bevatten.

 • Als de gegevens betrekking hebben op de klant. Wij kunnen de gegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op verzoek van de betrokken persoon plaatsvinden.

 • Indien de gegevens geen betrekking hebben op de klant. Wij kunnen de gegevens verwerken omdat wij en onze klanten een rechtmatig belang hebben. Dit bestaat uit het aanbieden, leveren en factureren van juridische en notariële diensten aan onze klanten.

In het kader van onze dienstverlening
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Indien de gegevens in onze systemen betrekking hebben op de klant. Wij kunnen de gegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op verzoek van de betrokken persoon plaatsvinden.

 • Indien de gegevens in onze systemen geen betrekking hebben op de klant: Wij kunnen de gegevens verwerken omdat wij en onze klanten een rechtmatig belang hebben. Dit bestaat uit het aanbieden, leveren en factureren van onze klanten voor product- en dienstendiensten.

 • Bij de verwerking van speciale categorieën van persoonlijke gegevens: Wij kunnen de gegevens verwerken omdat de verwerking noodzakelijk is voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van de rechtsvorderingen van onze klanten.

Als onderdeel van ons inkoopproces
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Indien de gegevens in onze systemen betrekking hebben op de leverancier. Wij kunnen de gegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op verzoek van de betrokken persoon plaatsvinden.

 • Indien de gegevens in onze systemen geen betrekking hebben op de leverancier: Wij kunnen de gegevens verwerken omdat wij een rechtmatig belang hebben. Dit houdt in dat wij gebruik maken van en betalen voor de diensten van de leverancier.

Transparantie en keuze Iedereen maakt zich zorgen over gegevensbescherming.

Het doel van SCHURTER is om duidelijk te maken welke informatie we verzamelen, zodat u zinvolle beslissingen kunt nemen over het gebruik ervan.

Door ons verstrekte informatie
Met sommige diensten van SCHURTER kunt u informatie met anderen delen. Onthoud, wanneer u informatie openbaar maakt, dat deze informatie geïndexeerd kan worden door zoekmachines, waaronder Google.

Niet-persoonlijke gegevens
In de regel kunt u de websites van SCHURTER bezoeken zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft op te geven. Locatiegegevens op uw IP-adres (Internet Protocol), de website van waaruit u de SCHURTER bezoekt en de webpagina's die u bij de SCHURTER bezoekt, het aantal, de datum en het tijdstip van uw bezoeken en zoektermen die u bij de zoekopdracht invoert en die u voor toegang tot de webpagina's van de SCHURTER hebt ingevoerd. Uw identiteit blijft volledig anoniem. Deze informatie wordt geëvalueerd voor statistische doeleinden en om de acceptatie en aantrekkelijkheid van deze website te bepalen en de inhoud ervan te verbeteren.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
Op sommige plaatsen op de SCHURTER-webpagina's worden verschillende formulieren aangeboden, bijvoorbeeld voor product- of dienstenaanbiedingen, registratie, vragen, contact, bestelling, toepassingen of nieuwsbrieffuncties. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en verwerkt als u gebruik maakt van deze diensten van SCHURTER en vrijwillig de gegevens verstrekt die nodig zijn voor de verwerking van uw verzoek.
Indien u besluit ons te voorzien van informatie zoals bedrijfsnaam, afdeling, adres, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens, kan SCHURTER deze gegevens opslaan, verwerken en evalueren en doorgeven aan geautoriseerde verkoopbedrijven of andere contractuele partners van SCHURTER, uitsluitend voor het onderhouden van de klantrelatie met u, in het bijzonder voor uw informatie over het aanbod van SCHURTER producten.
Persoonsgegevens uit toepassingen worden echter alleen op uitdrukkelijk verzoek en met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene aan gelieerde ondernemingen of andere derden doorgegeven. Dit geldt ook voor de opslag van applicatiegegevens buiten de gebruikelijke duur van het aanvraagproces.

Geautomatiseerde beslissingen
Wij gebruiken deze gegevens niet om in individuele gevallen geautomatiseerde beslissingen te nemen. Door ons verstrekte informatie Wij geven geen persoonlijke gegevens door aan bedrijven, organisaties of personen buiten SCHURTER, behalve in een van de volgende omstandigheden:

 • Voor externe verwerking
  Wij stellen persoonlijke gegevens ter beschikking aan partners van SCHURTER, andere betrouwbare bedrijven of personen die deze namens SCHURTER verwerken. Dit gebeurt op basis van de instructies van de SCHURTER en in overeenstemming met het privacybeleid van de SCHURTER en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

 • Om juridische redenen
  Wij zullen persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven, organisaties of personen buiten SCHURTER indien wij te goeder trouw kunnen aannemen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om deze gegevens in te zien, te gebruiken, op te slaan of door te geven om dit te kunnen doen: ·om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, reglementen of gerechtelijke procedures of om te voldoen aan een afdwingbaar administratief bevel. ·de naleving van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden af te dwingen, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen. ·fraude, veiligheidstekortkomingen of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins te bestrijden. ·om de rechten, eigendommen of veiligheid van de SCHURTER, de gebruikers of het publiek te beschermen tegen schade, voor zover wettelijk toegestaan of noodzakelijk.

Cookies
Wanneer u een SCHURTER-website bezoekt, is het mogelijk dat informatie in de vorm van een "cookie" op uw computer wordt opgeslagen om deze bij een volgend bezoek automatisch te herkennen. Met cookies kunt u bijvoorbeeld een website aanpassen aan uw interesses of uw wachtwoord opslaan, zodat u het niet elke keer hoeft in te voeren. U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies, ook die welke zijn gekoppeld aan de SCHURTER-diensten, worden geblokkeerd of dat er een bericht wordt weergegeven zodra er een cookie wordt ingesteld. Houd er echter rekening mee dat veel diensten mogelijk niet goed werken als u cookies uitgeschakeld hebt.

reCaptcha
Wij gebruiken de reCAPTCHA oplossing om spamverzoeken op onze openbare contactformulieren te voorkomen.

Google Analytics
De SCHURTER-website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "(" Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om uw gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. Door gebruik te maken van de SCHURTER-webpagina's stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor het doel zoals hiervoor omschreven.

Baido Analytics
De website van SCHURTER China maakt gebruik van Baido Analytics, een webanalysedienst van Baido. Baido Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die ons helpen om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van SCHURTER China (inclusief uw IP-adres) wordt naar een Baidu in China gestuurd en daar opgeslagen. Baido zal deze informatie gebruiken voor het evalueren van uw websitegebruik, het samenstellen van rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten en het leveren van andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Baido kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht van Baido verwerken. Baido zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Baido in verband brengen. Door het gebruik van de website van SCHURTER China gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Baido op de wijze en voor het doel zoals hiervoor omschreven.

Links naar andere websites
De websites van SCHURTER bevatten links naar andere websites. De links betekenen niet dat SCHURTER de inhoud van de gelinkte pagina's onderschrijft of overneemt. De gelinkte sites staan niet onder de controle van SCHURTER en daarom aanvaardt SCHURTER geen verantwoordelijkheid voor deze links, hun inhoud en strategie voor gegevensbescherming en de mogelijke overdracht van gegevens via deze links.

Bewaartermijn voor persoonlijke gegevens
Wij slaan de persoonlijke gegevens als volgt op:

 • Met betrekking tot logfiles. De gegevens blijven op onze systemen tot het einde van de operationele noodzaak en het verstrijken van de wettelijk of contractueel vastgelegde termijnen en worden dan automatisch verwijderd. De maximale bewaartermijn voor de meeste gegevens is zes maanden.

 • Met betrekking tot de gegevens in het contactformulier. De bewaartermijn is afhankelijk van de vraag of wij een contractuele relatie met u hebben. Is dit het geval, dan bedraagt de bewaartermijn tien jaar vanaf de voltooiing van de laatste bestelling. Anders bedraagt de opslagtermijn drie maanden vanaf het versturen van het contactformulier (d.w.z. contactaanvragen die niet tot een bestelling leiden, worden na drie maanden verwijderd).

Als onderdeel van onze inkoopactiviteiten
Als u onze leverancier bent, is de opslagperiode tien jaar vanaf de voltooiing van de laatste aanbesteding bij de

In het kader van het verlenen van diensten
Persoonlijke gegevens die wij in het kader van onze dienstverlening verwerken, worden gedurende tien jaar na de voltooiing van de laatste bestelling bewaard. Gegevens die wij hebben verzameld zonder een bestelling te voltooien, worden opgeslagen voor een periode van drie jaar vanaf de datum van het verzamelen van de gegevens.

Gegevenstransmissie
De overdracht van gegevens via internet is niet volledig veilig. Het gebruik van de door de SCHURTER gebruikte technologieën voor de gegevensoverdracht geschiedt op eigen risico van de gebruiker.

Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen
De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen gebeurt ofwel door middel van contractuele overeenkomsten tussen de ondernemingen van de Groep of in het kader van het gebruik van sociale plug-ins. Zowel Google als LinkedIn zijn aangesloten bij de zogenaamde Privacy Shield en dus een passend niveau van gegevensbescherming bieden in overeenstemming met het BBPR.

Onbevoegde toegang en beveiliging
SCHURTER beschermt uw gegevens tegen onbevoegde toegang, verlies of vernietiging door middel van technische en organisatorische maatregelen. De veiligheidsmaatregelen van de SCHURTER worden voortdurend verbeterd volgens de technologische ontwikkelingen. Het kan niet volledig worden uitgesloten dat onbevoegde derden, zoals hackers, toegang krijgen tot de websites van SCHURTER en de daarin opgenomen informatie. SCHURTER is niet verantwoordelijk voor schade die hieruit kan voortvloeien.

Toegang tot en actualisering van uw persoonlijke gegevens
Sommige diensten van SCHURTER zijn alleen toegankelijk voor bepaalde personen die een wachtwoord moeten invoeren en persoonlijke informatie moeten verstrekken. Wanneer u gebruik maakt van SCHURTER-services, streeft SCHURTER ernaar u toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens. Indien deze gegevens onjuist zijn, zal SCHURTER zich inspannen om u in de gelegenheid te stellen deze snel bij te werken of te verwijderen - tenzij SCHURTER deze gegevens voor legitieme zakelijke of wettelijke doeleinden moet bewaren. SCHURTER streeft ernaar om de diensten te leveren op een manier die de gegevens beschermt tegen toevallige of opzettelijke vernietiging. Om deze reden verwijdert SCHURTER niet onmiddellijk de resterende kopieën van de gegevens die u van de SCHURTERservices van de actieve servers hebt verwijderd en verwijdert SCHURTER deze gegevens niet van de reservesystemen.

Recht op herroeping
De aan SCHURTER gegeven toestemming voor het verzamelen of verwerken van uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Na ontvangst van uw herroeping door SCHURTER worden uw gegevens onmiddellijk gewist, voor zover dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een contractuele gebruiksrelatie met u of voor de bescherming van het rechtmatige zakelijke belang van SCHURTER of in strijd is met de wettelijke opslagverplichtingen.

Recht op informatie voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Doel van de verwerking

 • Categorie

 • Ontvangers of categorieën van ontvangers

 • opslagtermijn

 • Recht op correctie of verwijdering van gegevens

 • Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

 • Herkomst van de gegevens

 • Het bestaan van automatische besluitvorming

 • Informatie over de overdracht aan derde landen

Veranderingen
Het privacybeleid van SCHURTER kan van tijd tot tijd wijzigen. SCHURTER zal uw rechten onder dit privacybeleid niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming beperken.

Recht op informatie, rechtzetting en verwijdering van gegevens
In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zullen wij u op uw schriftelijk verzoek graag informeren over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, en in uw schriftelijke opdracht zullen wij dergelijke gegevens ook corrigeren of verwijderen. Als er wettelijke opslagverplichtingen voor de gegevens bestaan, worden de gegevens alleen voor verder gebruik geblokkeerd. Stuur al deze vragen in tekstvorm (per brief of e-mail) naar SCHURTER. Verificatie Corporatevoor contactgegevens van de lokale functionaris voor gegevensbescherming.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, te allen tijde delen van dit Online Privacybeleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wij zullen dergelijke wijzigingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming melden.

SCHURTER AG Werkhofstrasse 8-12
6002 Luzern Zwitserland
+41 41 369 31 11
contact.ch@schurter.com

ScrollToTop
ShareDeel op LinkedIn
Kopieer de link
Stuur via e-mail
ShareNEEM CONTACT MET ONS OP
CloseU wordt doorgestuurd naar het gekozen landpagina. U verlaat dus de SCHURTER-hoofdpagina.
Als u de pagina van het door u geselecteerde land wilt bezoeken, klikt u op de onderstaande knop:
Als u op de SCHURTER global website wilt blijven, klik dan op de onderstaande knop:www.schurter.com
Let op, uw landvoorkeuren voor de SCHURTER Global website zijn nu opgeslagen.